Programma 2024    versie  3          20-04-2024

 

Rooster voor de clubavonden van de "Eemfilmers" in 2024

 

Datum

Activiteit

 Verzorgd door

 

Bijzonderheden

 

Woensdag    

10 januari

 Nieuwjaarsbijeenkomst  Bestuur en leden Partners zijn van harte welkom!

Woensdag

24 januari

 1 Filmopdracht: maak portret van       persoon (de mens) in actie

 2 Analyse films voor derden   (ambacht / kunst film meenemen )

 3 Opdracht: maak trailer van 1,5   minuten van je kunst of   ambachtenfilm 

 PC   

Woensdag 

14 februari 

 Opdracht: bij geluidsfragment een   film maken

 Doe avond: 3 punts belichting en   green screen

 PC  

Woensdag

28 februari

 Gastsprekers Franka Stas en Bernard   Bussemakers  PC   

Woensdag

13 maart

 Algemene Leden Vergadering 

 Bekijken trailer opdracht van 24   januari 

 

 Bestuur 

 PC

 

Woensdag 

27 maart

 Doe avond camera techniek   voorbereiding op 22 mei 

 PC en leden 

 (voorbereiding op 22     mei)

Woensdag

10 april

 Opdracht: 1 minuut film (vrij thema   of een  CV)

 Opdracht clubfilm over een klein   museum

 Bekijken opdracht van 14 februari

 PC en leden  

 

Woensdag

24 april

 Gastclub Filmere op bezoek  PC  

Woensdag

8 mei

 Doe avond over Artificial Intelligence   en ChatGPT  PC  

Woensdag 

22 mei

 Doe avond buiten filmen en daarna   presenteren van de filmopnamen  PC en leden  

Woensdag

12 juni

 De beste NOVA films van 2022  PC  De BBQ is verplaatst   naar   11 september 

Juli en Augustus 

 Geen clubavonden wegens vakantie    

Woensdag 11 september

 BBQ Bestuur en leden  Partners zijn van harte   welkom!

Woensdag 25 september

 1 Evaluatie 10 april 1 (1 minuut film)

 2 Doe: 3 - 5 camera's opnemen   film   (komt man.... dokter)   Voorbereiding   multi opnamen   monteren. Diverse   lampen meenemen

 PC en leden  

Woensdag 9 oktober 

 Doe: bekijken multi camera montage   van leden

 Demo multi camera montage van   deze mop met DaVinci, fcp en Adobe   Premiere 

 PC en leden  

Woensdag 23 oktober

 1 Nieuwjaarsfilm

 2 Bekijken opdracht van 14 januari:   portret maken

 3 Filmanalyse

 PC en leden  

Woensdag 13 november 

 Film en montage: Informatie op   Internet

 PC  

Woensdag 27 november 

 Doe: gebruik microfoon (opfrissing)

 Doe: switchen van camera live stream

 PC  

Woensdag 11 december 

 Films bekijken clubconcours 

 PC en leden