Programma najaar 2020    versie  3        der voorbehoud      14-10-2020

 

Rooster voor de clubavond van de "Eemfilmers" in 2020

 

Datum

Activiteit

 Verzorgd door

     Bijzonderheden

Woensdag    

 9 september. 

Natuurfilms,

gemaakt en gepresenteerd door

 

Jan van den Bos

 

 

Woensdag

23 september

 

                  

 De avond bestaat uit 3 onderdelen

 * 10 min technische vragen.

 * 3 de 10 min van Matt.

 * Vakantie films  van  

                       

 

* van ?

 * van

 * de leden

 

 

Woensdag 

14 oktober                  

 
 Voorlopig even geen clubavonden.

 
 2 films van leden,  daarna Filmanalyse
 

 

Films voor het festival                aanmelden bij Feike

Woensdag

28 oktober

 De avond bestaat uit 2 onderdelen

* 10 min, technische vragen.

 

Films van derden waar de leden mee

 

bezig zijn

 

 * van ?

 

 

 
Woensdag                      11 november Films bekijken van ons project 2020

De treinstations

van Amersfoort

 Feike vertelt hoe je de films

 moet inleveren voor de jury

Woensdag 

25 november  

              

 De avond bestaat uit 3 onderdelen

* Agenda extra A.L.V. vergadering

* 10 min  Technische vragen

* 4 de 10 min van?

Koos vertelt een verhaal, in gepaste kleding

   

Woensdag                       9 december

Voor-jurering van films voor

Nova Midden Nederland

    

 

Ideeën voor clubavonden

* De 10 minuten van...... Is een nieuw onderdeel.

Ook wel genoemd mijn verhaal.

Een lid krijgt 10 minuten de tijd om zijn/haar te vertellen aan de hand enkele filmpjes.