Clubavonden:

 De clubavonden zijn op de tweede en vierde woensdag van elke maand.
Uitgezonderd de vierde woensdag van juni en de vakantiemaanden juli en augustus.
De avonden zijn van 20.00 – 22.30 uur met tussendoor een pauze van ca. een kwartier.