Het bestuur bestaat uit:

Hans van Doorne                                     

Hans van Doorne            Feike de Jong              Frans van Hal               Bert Verlinden

Voorzitter                       Secretaris                   Penningmeester             Voorz PC