Het bestuur bestaat uit:

Hans van Doorne             Feike7 10 10 75x100             Ber verlinden            Koos sportel2

Hans van Doorne            Feike de Jong             Bert Verlinden                Koos Sportel

Voorzitter                       Secretaris                  Penningmeester            Voorz PC