Het bestuur bestaat uit:

  Hans van Doorne                                    

Hans van Doorne            Feike de Jong                 Frans van Hal            Ron Sebok

  Voorzitter                        Secretaris                    Penningmeester          Voorz PC