Het bestuur bestaat uit:

Hans van Doorne                                      

Hans van Doorne            Feike de Jong              Bert Verlinden            Koos Sportel

Voorzitter                       Secretaris                   Penningmeester           Voorz PC