In memoriam

 

     Herman Bakker

 

     1931 - 2023

 

    

 

Op 6 juni is ons oud-lid Herman Bakker na een kort ziekbed overleden.

Wij herinneren hem als een plezierig mens,die altijd positief was en

met raad en daad meewerkte in onze videoclub.

Zo is hij jarenlang lid geweest van de programmacommissie.

Ook heeft hij tot op hoge leeftijd ervoor gezorgd dat de

voorraad (fris)dranken altijd voldoende was en heeft hij de

administratie van de bar zeer nauwkeurig bijgehouden.

Hoewel Herman de nieuwste ontwikkelingen niet heeft

bijgehouden, heeft hij de clubavonden altijd trouw bezocht.

Hij had een groot gevoel voor humor en als hij zijn

commentaar gaf op vertoonde filmswas dat altijd

respectvol en steekhoudend. Ook nadat hij zijn lidmaatschap

had opgezegd heeft hij nog een aantal clubavonden bijgewoond.

 

Wij wensen de familie en vrienden sterkte met het verwerken van het verlies.

 

Hans van Doorne